ඔබට බෝහෝම ස්තුතියි...

Saturday, June 19, 2010 0 ප්‍රතිචාර
අපේ සිංහල jokes,
Blogger හන්දිය,
පෘථිවිය.
2010-06-19

හිතවත් ජොලියට බර ඔබ වෙතයි,

දවස් 31...

ඇවිත් ගියපු ගණන 1850+

කථා කියවපු වාර ගණන 8750+

පරිඝණකය දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම අපේ සිංහල jokes බලන්න එන්න පුරුදු වෙච්ච ගණන 60+

දවසකට කතා කියවන වාර ගණන 400+

මෙච්චර ලොකු දෙයක්...මෙච්චර ඉක්මණට ලග කරගන්න ලැබුනේ ඔබ හැමදාම මාත් එක්ක හිටපු නිසයි...

ඔබට බෝහෝම ස්තුතියි...ඔබේ පැමිණීම මාව තව තවත් දිරිමත් කරනවා...

අපේ සිංහල jokes සමග දිගටම රැදී සිටින්න...

ඔබේ යහලුවන්ටත් අපේ සිංහල jokes Facebook Group එකට ආරධනා කරලා අපේ සිංහල තව තවත් සමාජ ගත කරන්න උදවු වෙන්න...

මේක අපේ සිංහල jokes නිසා ඔබගේ අදහස්...යෝජනා...චෝදනා...කැමති භාෂාවකින් මට කියලා අපේ සිංහල jokes තව තවත් ලස්සන කරන්න මට උදවු වෙන්න...

ස්තුතියි...
මීට විශ්වාසී,
අපේ සිංහල jokes

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...