ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි...

තම පෙම්වතිය නංවාගත් රථය ගමන් අරඹා මඳ දුරක් යන තෙක් නිහඬව සිටි ප්‍රේමපාල, තමාට තුරුළු වී සිටින සුමාලි අමතා මෙසේ කීවේය. "ගෙදර ඔය තරම් ම...

ඔළුවට අත සේදීම...

සිරිසේන, සෝමපාලත් සමඟ තැබෑරුමට ගොඩවුණේ තම බිරිඳ තමාගේ යහළුවකු සමඟ පැන යාමෙන් ඇති වූ හිත් අමාරුව නිසාය. වේටර් ගෙනා අරක්කු වීදුරු දෙකෙන් එකක්...

හොඳ පුතා...

“අම්මේ, අර ගේට්ටුව ළඟා ඉන්න මිනිහට අම්මගෙ පර්ස් එකෙන් රුපියල් දෙකක් අරන් දෙන්ඩ ද?” පුතා ඇසුවේ සාලයේ වාඩි වී පුවත්පතක් බලමින් සිටි තම මව ගෙ...