පොල්...

පොල් හොරකමකට සැකපිට පොලිසියට ගෙන ආ සෝමදාසගෙන් පොලිස් පරික්ෂකවරයා ප්‍රශ්න ඇසීය. පොලිස් පරික්ෂකවරයා : සෝමදාස වන තමා ඊයේ උදෑසන අල්ලපු වත්තේන්...

කැරකෙන ලෝකේ...

කන පලෙන්න බීමත්ව පැමිනි හීන්බන්ඩාගෙන් ඔහුගෙ සිගිති පුතා පැනයක් ඈසීය. පුතා : තාත්තේ...තාත්තේ...ඇත්තද තාත්තේ මේ ලෝකේ කැරකෙනවා කියන්නේ...??? ...

Who's Speaking?

අලුතින් තව කතා දැම්මා... එවා අහන්න >> මෙතන කොටන්න <<

නෝනගේ මොලේ...

නිමල් ගෙදර ආවෙ මයින හමක මෙන් මහා හඩින් හති දමමිනි...දහඩියෙන්ද මුලු ඇඟම තෙමී ගොසිනි..... "මොකද වුනේ " ඔහුගේ බිරිඳ ඇසීය .... &qu...