නාන්ඩ දෙන්නං...

සංගීත සංදර්ශනය සඳහා පැමිණි සංගීත ශිල්පීන් සහ ගායක ගායිකාවන් තේ මේසය වෙත කැඳවාගෙන ගිය සංවිධායක ධනපාල මහතා මෙසේ කීය. "දැනට ඔන්න තේ ලැහැ...

දෙන්නෙම නැද්ද???

එය ළමා කිරිපිටි හිඟයක් තදින් බල පැවැත්වූ කාලයකි. කොළඹින් බැහැර කුඩා නගරයක වූ විශාල සිල්ලර කඩයකට පෙර දින ළමා කිරිපිටි තොගයක් ලැබුණු බවට කටින්...

වෙන කවුරුවත් හිටිය යැ...

"ඊයෙ නං සර්ට හොඳටම වැඩියි නේද?" කොන්දොස්තර කොලුවා ඇසුවේ ජයතිස්ස උදේ බසයට ගොඩවෙද්දීය. "ඒ මොකද තමුසෙ එහෙම ඇහැව්වේ?" ජයති...