හිතුණු දේ කළා...

Saturday, June 19, 2010 0 ප්‍රතිචාර
කැන්ටිමේ කොනක වාඩිවෙලා තේ වීදුරුවක් තොල ගාමින් සිටි අජිත් වඩේ එකක් හපන ගමන් ඉදිරිපස අසුනේ සිටි සුසන්තට මෙහෙම කිව්වා.

"මම කාටවත් බය ඇති කොල්ලෙක් නෙමෙයි. මට හිතුණ දෙයක් මම කරනවා."සුසන්ත කට ඇද කළේ ඔලොක්කුවට වගෙ.

"එහෙනං ගිය සුමානෙ තුසිත ගහන්ඩ පැනපු වෙලාවේ උඹ පැනලා දිව්වේ."

"ඔව්, මට දුවන්ඩ හිතුණා ඉතින් මම දිව්වා." අජිත් කිව්වේ පපුව ඉස්සරහට දාගෙන.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...