බුදු මල්ලියේ හෙමින් වරෙන්...

රැවුල කැපීම...

දවසක් එකෙක් ගියාලු saloon එකකට රැවුල shave කර ගන්න... මිනිහ කිවුවලු බාබර්ට වෙනදට වඩා හොදට shave කරන්න කියල... බාබර් "හා, හොදයි"...

ගොනාට විතරයි!!!

මෙය තරමක් ගම්බද පෙදෙසක සිදුවූ සිදුවීමකි. මහත් වෙහෙසක් දරමින් එළදෙනක් ඇදගෙන යමින් සිටි කුඩා දැරිය දුටු කාන්තාව මහත් අනුකම්පාවෙන් දැරිය ඇමතු...