මොළේ චීස්...

හොලිවුඩ් ගිනි සිළුව; මැරිලින් මොන්රෝ කාලයක් ආතර් මිලර් සමඟ පෙමින් වෙළී සිටියාය. ආතර් මිලර් අති දක්ෂ තිරකතා රචකයෙකි. ඔහු දිනෙක් මිතුරකු සමඟ ...

රූපයයි - බුද්ධියයි...

ප්‍රංසයේ සුප්‍රකට නළඟනක් දිනෙක ජින් පෝල් සාත්‍රේ නම් දාර්ශනිකයා හමුවීමට ගියා ය. නළඟන - ආචාර්යතුමනි, ඔබ බුද්ධිමත් ද? සාතේ‍්‍ර - මං හිතන්න...

හොරු දෙන්නා...

ඉතා ධනවත් මහලු පුද්ගලයෙක් රෝගාතුර වී ඇඳට වැටුණේය. ඔහු තවත් ජීවත් වන්නේ පැය කිහිපයක් බැව් වෛද්‍යවරුන් ගේ නිගමනය විය. හෙතෙම වහාම තම පෞද්ගලික ව...

නත්තල් බෑනා...

නත්තල් සමයේදී සුපිරි සාප්පුවල නත්තල් සීයා දකින්නට ලැබෙයි. සාමාන්‍යයෙන් නත්තල් සීයා සිටින ස්ථානයට රොක් වන්නේ කුඩා ළමයින්ය. වැඩිහිටියන් නත්තල්...