ඒ විදිහට බැරි ද?

විවාහ වී වසර දහයක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිහාල් තම බිරිඳ වූ අනෝමා සමඟ චිත්‍රපටයක් බැලීමට ගියේය. එය අතිශය කාමභෝගී ජවනිකාවන් ගෙන් පිරුණු චිත්‍රපටයක...

හඳුනා ගන්නා ලකුණක්...

සූරියා තම කාර්යාලය කිට්ටුව පිහිටි බැංකුවකට ගොඩවුණේ චෙක්පතක් මාරු කරගන්නා අදහසිනි. චෙක්පත පිරික්සා බැලු කවුන්ටරයේ සිටි නිලධාරියා සූරියා දෙ...

පහේ ශිෂ්‍යත්වයට සායනික ප්‍රතිකාරයක්

පහේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩමුළුවක් පසුගියදා හොරණ පාසලකදී පැවැත්විණි. එම වැඩමුළුවේ දී ශිෂ්‍යත්වයට පෙනී සිටින දරුවන් පමණක් නොව ඔවුන්ගේ මව්පියෝ ද දැනුවත්...

කෑම වේල

"හලෝ! මම මැඩම් පැරෆනේලියා. මට ඉක්මන් කරල බැදපු කුකුලෙක් එවනව ද?" "අපි ළඟ බැදපු කුකුල් මස් නෑ" "එහෙනම් උයාපු ඉස්...

කිවිසුම් යාම

වයසට යමින් සිටින සිය පියාට කාන්තාවක් සුභ පතයි. "මට ඔබ ගැන හරි ආඩම්බරයි. ඔබට කිඹුහුම් යද්දී ඔබේ අතින් කට වසා ගන්න දැන් ඉගෙන ගෙන තිබෙන ...

සීනි පෙට්ටිය

ඔහු කුස්සියට පැමිණ සීනි පෙට්ටිය විවෘත කළේය. ඇතුළත බලා එය වසා දැමීය. බිරිය මේ සියල්ල බලා සිටියාය. යළිත් කුස්සියට පැමිණි ඔහු සීනි පෙට්ටිය ඇ...

පොත් ඔබේ මිතුරෝය...