මිත්‍ර සමාගම 1 වන කොටස

TVදෙරණේ අලුතින් පටන්ගත්ත කොමඩි ටෙලිනාටකය තමා මිත්‍ර සමාගම...ඔයාලට මතක ඇතිනේ "සිකුරු හත" පිචෑර් එක..ඒක හදපු ගිරිරජ් මහත්තයම තමා මේ...

Who's Speaking???

ඔන්න කලෙකින් එකක් හම්බුනා...කට්ටියත් එක්ක අහල බලන්නකෝ... හෝටලේ...

එළවලු සිංදුව

මේක සමහරක් අය අහල ඈතී...ඒත් ආයි ඈහුවට ජොලි නෑත්තෙ නෑනේ...ඔක්කොමල අහල බලන්නකො... එළවලු සිංදුව...

පිස්සා කවුද ?

නගරයේ නගරාධිපතිවරයාට එම නගරයේ පිහිටා තිබූ පිස්සන් කොටුවේ තත්ත්වය දැක බලා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. මානසික ලෙඩුන්ට සැලකීම හා එම ආයතනය මඟින් හරිහැටි ...

ජීවිතයේ නරකම දවස...

බාර් එකක සිටින පුද්ගලයෙක් තමාගේ බීම වීදුරුව දෙස ඔහේ බලාගෙන සිටී. පැය භාගයක් ගතව ඇතත් ඔහු තවමත් බීම පානය නොකර ඒ දෙස බලා සිටී. කලබල ඇතිකරන, ...