වයසක අංකල් කෙනෙක්...

ඊයෙ හවස අපේ සීයගෙන් බෙහෙත් ගන්න ගොඩක් ලෙඩ්ඩු ඇවිත් සෙනග වැඩි හින්ද සීය මට කීව කොල්ලො ලෙඩ්ඩු ටිකක් බලපන්කො කියල ඉතිං ඔය අතරෙ අවුරුදු 80 ක ව...