අරේ සහ මරේ...

අද ඉදන් ඔබට මං ගේන අලුත්ම විශේෂාංගය තමා අරේ සහ මරේ... හැමදම අලුත් කොටස් ඔයාලට දෙන්නයි හිතන් ඉන්නේ... අද හොද අරම්භයක් ගන්නත් එක්ක කියල මෙ...

පිස්සන් කොටුවෙන් පැනයාම...පාර්ට් 2...

පිස්සන් කොටුවෙන් පැනයාම...පාර්ට් 1... කියෙව්වේ නැත්නම් >> මෙතන කොටන්න << ඔන්න ඉතින් අර පිස්සො තුන්දෙනා ආපහු තාප්පේ හදලා ඉවරවෙන...