පටලැවිල්ල...

Saturday, June 19, 2010 0 ප්‍රතිචාර
මනෝජ් මඟුල් කපුවකු ගෙනා යෝජනාවක් අනුව මනාලිය බලන්නට ගියේ තම මිතුරු අරුණත් එක්ක. මනමාලි බලලා, සංග්‍රහයක් හෙම භුක්ති විඳලා ආපහු එන අතරේ කපු මහත්තයා මනෝජ්ගෙන් මෙහෙම ඇහැව්වා.

"කොහොමද මහත්තයා මනමාලි හිතට ඇල්ලුවද?’"

නෝජ් උත්තර දුන්නේ මඳක් ලැජ්ජාවෙන් "කෙල්ල නං ලස්සනයි. ඒ වුණාට එයාගෙ උඩ ඇන්දේ ඉස්සරහ දතක් නැහැනෙ කපු මහත්තයා"

"දෙයියන්ට ඔප්පු වෙච්චාවේ, මහත්තයා, ඒ මනමාලි නෙමෙයි, එයාගෙ අම්මා" කපු මහත්තයා ඔළුවේ අතගහ ගත්තා.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...