එකසැරයයි...

අළුත විවාපත් ගොවියෙක් සිය බිරිඳ සමග අශ්වකරත්තයකින් සිය නිවස බලා පැමිණෙද්දී....... එක් අශ්වයෙක් කෙඳිරිලි ශබ්දයක් නැගීය. එවිට ගොවියා “එකසැරයයි...

හොද ස්වාමියා...

විනිශ්චයකාර තුමා - “තමන් තමුන්ගේ බිරිඳ මරණයට පත් කිරීම සම්බන්ධව වැරදි කරුද? නිවැරදි කරුද ? විත්තිකරු - “නිවැරදිකරු ස්වාමීණී” විනිශ්චය කර...

අළුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර...

තේගිරිස් ගමේම සිටි බයාදුම මිනිසා යැයි කීවොත් නිවැරදිය. හේ ඉතා පාඩුවේ තම පවුලේ අගහිඟකම් සපුරමින් ජීවිතය ගෙන ගියේය. පරණ අවරුදු දා පංසලේ ඝාන්...