පරණ බඩු...

සෙනසුරාදා මද්දහනේ වසන්තා තට්ටු නිවාසයේ ජනේලයෙන් පහළ පාර දෙස බලා සිටියේ ටියුෂන් පන්තියකට ගිය තම දියණිය පැමිණෙන්නේ දැයි විපරම් කරමිනි. බර කිර...

බබාලා විතරයි...

සමීක්ෂණයක් සඳහා කොළඹට සමීප නගරයක නිවෙසක් වෙත ආ එන්ජීඕ නිලධාරියා එහි ගෙහිමියා ගෙන් මෙසේ ඇසීය. "මේ නගරෙ ප්‍රභූ වරු හෙම ඉපදිලා තියෙනවද?&...

තුන් සරණේ හරිද???

ව්‍යාපාරිකයෝ සතර දෙනෙක් එක් සති අන්තයක උතුරේ සවාරියක් ගොස්, නාගදීපය බලා යාමට බෝට්ටුවකට ගොඩ වූහ. ඉන් එක් අයෙක් මුස්ලිම් භක්තියකු වූ අතර ඉතිර...