එලිවේටරය හා ලිෆ්ට් එක...

ඇමෙරිකානුවෙක් එංගලන්තයට ගොස් හෝටල් කාමරයක් වෙන්කරවා ගත්තේය. ඇමෙරිකානුවා - කොහෙද එලිවේටරය තියෙන්නේ? (ඇමෙරිකාවේ විදුලි සෝපානය හඳුන්වන්නේ ‘එල...

කවුද පිට හීරුවේ...

"මොකද ඔයා ඊයෙ රෑ හීනෙන් මගෙ පිට හීරුවෙ?" රංජනී කට බෙරි කරගෙන, පියදාසගෙන් ඇහැව්වේ පිට අත ගාමින්. "මොන පිටක් ද? මම හවස ගත්ත ස...

ඒ සැරේ තාත්තා...

"සර් මෙච්චර වයසට ගිහිල්ලත් කසාදයක් බැන්දේ නැත්තෙ මොකද?" චතුරංග දවසක් දා තම අංශ ප්‍රධානියා වූ අමරසේකර මහතාගෙන් ඇසුවේ හන්දියෙන් ගෙනා...