මොළේ චීස්...

Friday, June 18, 2010 0 ප්‍රතිචාර
හොලිවුඩ් ගිනි සිළුව; මැරිලින් මොන්රෝ කාලයක් ආතර් මිලර් සමඟ පෙමින් වෙළී සිටියාය. ආතර් මිලර් අති දක්ෂ තිරකතා
රචකයෙකි. ඔහු දිනෙක් මිතුරකු සමඟ කතාබහක යෙදී සිටියේය.

මිතුරා - ආතර් කොහොමද මැරිලීන්?

ආතර් - එකකට එකක් වෙනස්

මිතුරා - ඒ කිව්වේ?

ආතර් - එයා ගේ පපුව ගල් වගේ ඒත් මොළේ නම් චීස්.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...