පවුල දැනගත්තොත්..

Saturday, February 26, 2011 0 ප්‍රතිචාර
"කරූ මගෙයි ඔයාගෙයි මේ සම්බන්ධය දැනගත්තාම ඔයාගෙ පවුලෙ අය විරුද්ධ වෙයිද බබෝ.." නිලන්ති තොෙඳාල් බසින් කරුණාරත්න ගෙන් ඇසුවේ ඔහුගේ ත්‍රීවීලරයේ සාප්පු සවාරියක් යමින් සිටියදී ය.

"අපොයි එහෙම දැනගත්තොත් මගෙ පවුල මාව විතරක් නෙමෙයි ඔයාව ඉතුරු කරන එකකුත් නැහැ." කරූ කීවේ පාරේ කිසිදු අවහිරතාවයක් නොමැතිව වුවද තදින් බ්‍රේක් ගසමිනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...