මවගේ පරම්පරාව

Saturday, February 26, 2011 0 ප්‍රතිචාර
"තාත්තෙ අපි පැවතෙන්නෙ වඳුරාගෙන්ය කියල අද අපේ ටීචර් විද්‍යා පාඩමේදී අපිට කිව්වා. ඒක ඇත්තද තාත්තෙ?" නිහාල් ගෙ කුඩා පුතු නිහාල් නිවෙසට ආ විගස ඇසුවේය.

"ඒක නං මට හරියටම කියන්ඩ බෑ පුතා. මම උඹලගෙ අම්මව බැන්දට ඒගොල්ලන්ගෙ පරම්පරාවේ උදවිය ගැන හරියටම දන්නෙ නැහැ.” නිහාල් කීවේ අනෝමා කුස්සියේ සිට සාලයට පිවිසේදැයි හොරැහින් බලමිනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...