රූපයයි - බුද්ධියයි...

Friday, June 18, 2010 0 ප්‍රතිචාර
ප්‍රංසයේ සුප්‍රකට නළඟනක් දිනෙක ජින් පෝල් සාත්‍රේ නම් දාර්ශනිකයා හමුවීමට ගියා ය.

නළඟන - ආචාර්යතුමනි, ඔබ බුද්ධිමත් ද?

සාතේ‍්‍ර - මං හිතන්නේ ඔව්.

නළඟන - ඔබ හිතනවද මම රූමත් කියලා?

සාත්‍රේ - අපොයි ඔව් ඔබ හරිම රූමත්.

නළඟන - බලන්න, අපි දෙන්නා කසාද බැන්දොත්... මගේ රූපයයි ඔබතුමාගේ බුද්ධියයි එකතු වෙලා ලෝකේ ලස්සනම හා
බුද්ධිමත්ම දරුවා ඉපදෙනවා.

සාත්‍රේ - අදහස් නරකම නෑ. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.

නළඟන - මොන ප්‍රශ්නයක් ද?

සාතේ‍්‍ර - වැරදිලාවත් ඒ දරුවට මගේ රූපයයි ඔයාගේ බුද්ධියයි ගියොත් මොකද වෙන්නේ???

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...