රවී කසාදයක් බැන්දා...

Wednesday, August 1, 2012 5 ප්‍රතිචාර
ඔන්න ඉතින් රවී රොශානුයි ගජ යාලුවොලු......

රවී මේ ලගදි බැන්දලු,

 රොශාන්:- මොකද බන් අප්සට් මූඩ් ගහල....

රවී :- නෑ බන් මේ පොඩි අව්ලක්......

රොශාන්:- ඇයි බන් 1st නයිට් එක අවුල්ද?

රවී :- අනේ නෑ බන් ඒක නම් හොදට තිබුනා.....

රොශාන්:- එහෙනම්...........

රවී :- මට උදේ ඇහෙරුනු වෙලේ පුරුද්දට වගේ රුපියල් 1000 ක් දික් උනානෙ,,

රොශාන්:- ඉතින් මල කෙලියයි, කෙල්ල උබව දාල ගියාද?

රවී :- නෑ බන් ඒකි මට ඉතුරු රුපියල් 500 ක් දුන්නනේ.....

5 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...