පින්තූරේ හැටි...

Saturday, May 21, 2011 0 ප්‍රතිචාර
අරුණට මීයන්ගෙන් තිබුණේ පුංචි පහේ කරදරයක් නෙමෙයි. කුස්සියේ කිසිම දෙයක් තියාගන්න බැහැ. රෑට කුස්සියට බැහැලා කා දානවා. සාලෙ තියෙන පලතුරකට වුණත් හොට දානවා...

බැරිම තැන ඔහු මී කතුරක් ගෙනාවා...

මී කතුර විකුණූ වෙළෙඳ සේවකයා එයට චීස් කෑල්ලක් සවිකොට එය නිවෙසේ රඳවා තබන ලෙස කිව්වත් රෑ මී කතුර අටවන්නට ලෑස්ති වෙද්දී ඔහුට ඒ සඳහා චීස් කෑල්ලක් සොයාගන්නට බැරිවුණා...

ඒ සඳහා සුදුසු විකල්පයක් ගැන කල්පනා කළ ඔහු චීස් කෑල්ලක පින්තූරයක් කපලා එය මී කතුරට සවි කොට උගුල අටවා තැබුවා.
පහුවැනිදා උදේ බලනකොට මී කතුරට අහුවෙලා තිබුණේ මීයෙකුගෙ පින්තූරයක්...

සිළුමිණ

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...