සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා...

Wednesday, April 13, 2011 3 ප්‍රතිචාර

3 ප්‍රතිචාර:

 • Kathandara said...

  ලියවෙන ගෙතෙන කියවෙන හැම අකුරකම
  ලොකු බලයක් ඇතිය ඒ ගැන සැකය කිම
  බ්ලොග් කියවන ලියන හැමටම ලබන මෙම
  නව අවුරුද්ද ජයවේවා පතමි මම

  දාහක් හමාරක් තව ලිපි ලියවේවා
  කියවන අයගෙ ඇස් ඒ දෙස යොමුවේවා
  සැමටම එයින් හද තුල තුටු ඇතිවේවා
  සිංහල වියුණු අවකාශය බැබලේවා!

  -කතන්දරකාරයා

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...