වැඩිය ආදරේ කාටද?

Sunday, January 9, 2011 1 ප්‍රතිචාර
"ඔයාගෙ හස්බන්ඩ් ඔයාට කොච්චර ආදරේද?" මාලා අල්ලපු ගෙදර සෝමා ගෙන් ඇසුවේ මිදුලේ කතා කරමින් සිටියදීය.

"ඇයි ඔයා එහෙම ඇහැව්වේ?" සෝමා එම පැනයට තම නොකැමැත්ත මුහුණෙන් පෙන්වමින් මාලාගෙන් ඇසුවාය.

"නෑ මට හිතුණා එයා මට වඩා ඔයාට ආදරේ ද කියල දැනගන්ඩ. ඒ මිසක් මම වැරදි දෙයක් ඇහුවා නෙමෙයි අනේ" මාලා කීවේ සිනාසෙමිනි.

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...