කිවිසුම් යාම

Monday, August 2, 2010 0 ප්‍රතිචාර
වයසට යමින් සිටින සිය පියාට කාන්තාවක් සුභ පතයි.

"මට ඔබ ගැන හරි ආඩම්බරයි. ඔබට කිඹුහුම් යද්දී ඔබේ අතින් කට වසා ගන්න දැන් ඉගෙන ගෙන තිබෙන බව මම දැකල තියෙනවා"

"ඇත්තෙන් ම ඔව්!" යැයි වයස්ගත පුද්ගලයා පැවසීය.

"එහෙම නැතුව මම කොහොමද මගේ දත් කුට්ටම අල්ලා ගන්නේ?"

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...