මිත්‍ර සමාගම 1 වන කොටස

Wednesday, July 14, 2010 0 ප්‍රතිචාර
TVදෙරණේ අලුතින් පටන්ගත්ත කොමඩි ටෙලිනාටකය තමා මිත්‍ර සමාගම...ඔයාලට මතක ඇතිනේ "සිකුරු හත" පිචෑර් එක..ඒක හදපු ගිරිරජ් මහත්තයම තමා මේකත් හදන්නේ...බලලාම ගුණාගුණ කියන්නකො බලන්න...

නොකැඩී විඩියෝ බැලීමේ අපේ කළාව අත්විදින්න...

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...