නඩුව

Sunday, December 5, 2010 0 ප්‍රතිචාර
එක්තරා පුද්ගලයෙකු තමන්ට අසභ්‍යවචනයෙන් බැනවැදුන බව කියමින් පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව නඩුවක් පවරා තිබුණි එම නඩුව විභාගවන දින පැමිණි පුද්ගලයා හා නඩුකාරවරයා අතර ඇතිවූ සංවාදය මෙසේය..

නඩුකාර තුමා- දැන් යුශ්මතාට විත්තිකරු කියපු අසභ්‍ය වචන මොනවද?

පැමිණිලිකරු- ස්වාමීණි! විත්තිකරු මට බැන්නෙ 'තමුසෙ" කියල

නඩුකාර තුමා- තමුසෙ? ඉතින් අයිසේ, ඕක නඩුදාන්න දෙයක්ද ? "තමුසෙ" කියන්නෙ හොඳ සිංහල වචනයක්නේ තමුසෙ කියන්නෙ "තමුන් වහන්සෙ" කියන එක කෙටි කරල නේ.මේ නඩුව ඉල්ලා අස්කරගෙන සාමාදාන වෙනව!

පැමිණිලිකරු- (නඩුකාර තුමා දෙසට හැරී) හරි තමුසෙ කියනව නම් මම එහෙම කරන්නම්.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...