අච්චු කන්තෝරුවේ නම?

Saturday, July 10, 2010 0 ප්‍රතිචාර
"විභාගෙට තියෙන්නෙ හරියටම තව සති දෙකයි. ප්‍රශ්න පත්තර අච්චු ගහන්ඩ දීලත් ඉවරයි. ඔය ළමයින්ට මුකුත් ප්‍රශ්නයක් හෙම අහන්ඩ තියෙනවද?" ගුරුතුමා පන්තිය සිසාරා බැල්මක් හෙළමින් ඇසීය.

"ඒ අච්චු කන්තෝරුවේ නම මොකක්ද සර්?" සිසුහු සැවොම එක හඬින් ඇසූහ.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...