100%ක්ම ජලය...

Saturday, July 10, 2010 0 ප්‍රතිචාර
ඇම්ඩා කියන්නෙ පන්තියෙ ඉන්න හොදම ළමය නෙමේ ෂෝක්ම කොල්ල කියල ඉතින් හෑමෝම දන්නවනේ...ඒකා ටීචර් කියන කිසිම දෙයකට හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ නෑ මොනවහරි කියල හිනාවෙලා ඉන්නවා...

දවසක් මිස් පෝෂණය යන පාඩම උගන්නනවා...ඔන්න මිස් කියනව මාලුන්ගෙ වැඩිපුරම අඩංගුවන පෝෂණ ගුණ…

ප්‍රොඅටීන් 12%
කැල්සියම් 05%
ජලය 75%
මේදය 08% ... කියල මිස් ටික වෙලාවකින් අහනවා…"හොදයි ඇම්ඩා කියන්න බලන්න…මාලු කන එක කොච්චර ගුණදායකද කියලා…"

ඇම්ඩා කියනවා…"ටීචර් දැන් කඩේ මාලු කිලෝ 1ක් රු 150..ඊට වැඩිය හොදයි..මිස්..රු 40 වතුර බොඅතලයක් බොන එක..." කියලා..
ටීචර් අහනවා "ඒ මොකද ඒ???"

ඇම්ඩා කියනව රු 150 දීල 75% ජලය ගන්නවට වැඩිය ලාබයි..රු 40 දීල 100%ක්ම ජලය ගන්න එක…..

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...