උසාවිය නිශ්ශබ්ද වනු!

Monday, July 19, 2010 2 ප්‍රතිචාර
බීමත්ව සිටි පුද්ගලයෙක් උසාවියට ගෙනැවිත් තිබිණි.

නඩුව ඇසීමට මොහොතකට පෙර උසාවියේ ඝෝෂාවක් ඇසෙන්නට විය.
විනිසුරු ඔහුගේ මේසයට මිටියෙන් තට්ටු කරමින් "ඕඩර්, ඕඩර්!!" කියා කෑගැසුවේය.

වහාම ක්‍රියාත්මක වූ බීමත් පුද්ගලයා මෙසේ කියා සිටියේ ය.
"ස්තූතියි, උතුමාණනි! මම අරක්කු කාලයි සෝඩා බාගයකුයි ගන්නම්."

2 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...