පුතාගෙ තරම...

Monday, June 21, 2010 0 ප්‍රතිචාර
තේගිරිස් උපාසක මහතා ජේමිස් බාස්ගේ නිවසට ගොඩවන්නට සිතා කඩුල්ල අරිද්දී, නිවෙසේ සිට ඒ දෙසට එන ජේමිස් බාස්ගේ කුඩා පුතු දැක නතර වී මෙසේ ඇසීය.

"ළමයා කෝ අප්පච්චි???"

"වන්දනාවෙ ගියා." කොලුවා කීය.

"එතකොට අම්මා???"

"සිල් ගන්ඩ ගියා."

"පුතා මේ කොහෙද යන්නෙ???" තේගිරිස් කොලුවා අතේ තිබුණු ආම්පන්න දෙස විමසිලිමත් වෙමින් ඇසීය.

"බිලීබාන්ඩ." කියමින් කොලුවා කඩුල්ල පැන්නේය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...