මේ කතාව කොක්කු ගැනයි...

Friday, November 11, 2011 3 ප්‍රතිචාර
විවිධ කොක්කු වර්ග වෙති. මේ ඉන් සමහරකි.


පාලමේ කොකා – මූ නිතරම ඉන්නේ පාලම් ඇඳි වලය. නිතරම කෝලම් කිරීමට සමතෙකි.


පාරලේ කොකා – ඉස්සර පාරක් දිගේ ලේ දමා ගෙන කෝරලේ ගෙදරට ගිය නිසා මූට ඒ නම් කියනු ලැබේ


පණ නැති කොකා – මූට පණ නැතයි කිවත් මූ පණ ගසා එන්නේ සමහර වෙලාවටය. මේ කොක්කු බොහොමයක් මුස්ලිම් කොක්කුන් වෙති.


පස් කන කොකා – මූ නිතරම පස් වල හැදෙන කොස් ආහරයට ගන්න කොක් විෂේශයකි.


පාණ කොකා – මූ එක්තර කෝණයකට ඇදවී ගිය කොකෙකි.


පාන් කොකා – පාන් කෑමට රුචි මුත් මේ කොකාගේ ප්‍රධාන ආහාරය කෝන් ය.


පලු කොකා - මේ කොකාගේ ඇත්තේ එක පලුවකි. නමුත් කොලු වැඩ වලට ඉතා දක්ෂය.


පරණ කොකා – මූ ආදීතම කොක් විශේෂයකි. නමුත් වැඩ කොරවා ගැනීමට ඉතා ලොකු හැකියාවක් දක්වති.

මීට අමතරව ඔයා දන්න තවත් කොක්කු ඉන්නවනම් හැමෝටම දැන ගන්න කොමෙන්ට් කරන්න... :D

3 ප්‍රතිචාර:

  • Anonymous said...

    පට කොකා..-සේද මෙන් සිරුරකින් යුත් වන අතර සාපෙක්ශව කොටය..

    කොක්කු පණහා පණහා සිටීමටද හැකිය

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...