කරුණාවෙන් සවන්දෙන්න...

Friday, November 4, 2011 0 ප්‍රතිචාර
මෙහි පලවන කථා මගේ නිර්මාණ නොවන අතර අන්තර්ජාලයේ අහු-මුලු වලින් සොයාගන්නා ඒවා වන අතර ඒ වැඩි දෙනෙකුගේ රසාස්වාදය පිණිස මෙහි පලකරනු ලබන බව නැවතත් දැනුම්දෙමි.මෙහි පලවෙන කථා වලට ලබෙන ප්‍රසන්ශා, ඒවයේ නියම කතුවරුන්ට හිමිවේ.

මෙම blog අඩවිය මදි නොකියන්න විනොදාස්වදය සැපයීමේ අරමුණින් ආරම්භ කළ හෙයින් හිත් අමනාපකම් ඇති කිරීම මගේ චේතනාව නොවිය...

ස්තූතියි,
මීට,
නදුන්

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...