කව්ද ඒක විසි කලේ???

Thursday, October 27, 2011 5 ප්‍රතිචාර
ටීචර් - මම ඊ ලඟට අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන ළමයට පුළුවන් ගෙදර යන්න

එක පාරටම පොත් බැගයක් පන්ති කාමරයෙන් එලියට විසි විය

ටීචර් - කව්ද ඒක විසි කලේ

ඇම්ඩා- පන්තියෙන් නැගිට "මම" කියා එලියට දුවන ලදී

5 ප්‍රතිචාර:

  • Observer said...

    අදමය් මෙහෙ ආවෙ කියවන්න බැරි වුනා, වැඩ ඇරෙන වෙලාව ලඟය්, ආයෙත් ඇවිල්ල කියෝල කොමෙන්ට් කොරන්නං.

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...