මනමාලිගෙ ඇදුම...

Friday, April 22, 2011 1 ප්‍රතිචාර
විවාහයකට මවක් සමග පැමිණි කුඩා දරැවෙකු විවාපත් යුවල දැක මෙසේ විමසුවේය.

"අම්මා මොකද අර මනමාලි සුදු ඇදල ඉන්නේ"

මනමාලිගේ සුදු ඇදුමින් පෙන්නුම් කරන්නේඇයගේ සතුට, විවාහ දිනය ඇයගේ ජිවිතයෙ සතුටු දායකම දිනය. මව එලෙස පිලිතුරැ දුන්නාය.

"එතකොට මනමාලයා කලු ඇදුමක් ඇදගෙන ඉන්නේ..."

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...