අරේ සහ මරේ...

Thursday, July 1, 2010 0 ප්‍රතිචාර
අද ඉදන් ඔබට මං ගේන අලුත්ම විශේෂාංගය තමා අරේ සහ මරේ...

හැමදම අලුත් කොටස් ඔයාලට දෙන්නයි හිතන් ඉන්නේ...

අද හොද අරම්භයක් ගන්නත් එක්ක කියල මෙන්න කතා 6ක්ම...

ඒව අහන්න >>මෙතන කොටන්න<<

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...