කවුද පිට හීරුවේ...

Thursday, June 17, 2010 0 ප්‍රතිචාර
"මොකද ඔයා ඊයෙ රෑ හීනෙන් මගෙ පිට හීරුවෙ?" රංජනී කට බෙරි කරගෙන, පියදාසගෙන් ඇහැව්වේ පිට අත ගාමින්.

"මොන පිටක් ද? මම හවස ගත්ත සංවර්ධන ලොතරැයි පහක් නෙ ඒ හීරුවේ. පහේම කිසිම දිනුමක් තිබුණෙ නැහැ." පියදාස පිළිතුරු දුන්නේ කේන්තියෙනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...