වෙන කවුරුවත් හිටිය යැ...

Sunday, June 13, 2010
"ඊයෙ නං සර්ට හොඳටම වැඩියි නේද?" කොන්දොස්තර කොලුවා ඇසුවේ ජයතිස්ස උදේ බසයට ගොඩවෙද්දීය.

"ඒ මොකද තමුසෙ එහෙම ඇහැව්වේ?" ජයතිස්ස ඇසුවේ පුදුම වෙමිනි.

"ඇයි සර්ට මතක නැද්ද, බස් එකට නැග්ග නෝනා කෙනෙකුට සර් නැගිටලා ඉඩ දුන්නා." කොලුවා ඇසුවේ සිනාසෙමිනි.

"ඉතින් ඕයි ඒක හොඳ වැඩක් නෙ." ජයතිස්ස කොලුවා දෙස බැලුවේ කෝපයෙනි.

"හොඳ වැඩක් තමයි. ඒත් ඒ වෙලාවේ බස් එකේ හිටියේ සර් විතර නෙ." කොලුවා කීය