ඒ හින්දම තමයි

Saturday, July 17, 2010 0 ප්‍රතිචාර


"අපේ නැන්දම්මව මට පේන්න බෑ මචං" අරුණ, මනෝජ් සමඟ කිව්වේ කාර්යාලයේදී දිවා ආහාරය ගනිමින් සිටියදීය.

"එහෙම කියන්න එපා බං. නැන්දම්මා නැත්තං උඹට, උඹේ වයිෆ් නිශාන්ති කොහෙන්ද?"

"ඒ හින්දම තමයි බං, මට ඔය ගෑනි පේන්ඩ බැරි." අරුණ කීවේ කෝපයෙනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...