හැම තැනම වැඩ කරන බාර් කීපර්

Thursday, July 22, 2010 1 ප්‍රතිචාර
අවන්හලක සිටි එක් පුද්ගලයෙක් හොඳට ම වෙරි වී සිටියේය. බාර්කීපර්ට ඒ බව දැනිණි. එබැවින් ඔහු තවත් බීර වීදුරුවක් ඉල්ලා සිටි විට ඔහුට තවත් මත්පැන් දීමට තරම් ඔහු හොඳ සිහියෙන් නැති බව බාර්කීපර් නිහතමානීව කියා සිටියේය. පුද්ගලයා එතැනින් පිටව ගියේය.

අවන්හලේ පැත්තකින් තිබුණු දොරෙන් ඇතුළු වූ ඔහු බාර්කීපර්ගෙන් බීර වීදුරුවක් ඉල්ලා සිටියේය. මඳක් කලකිරුණු බාර් කීපර් ඔහු කලින් දුන් පිළිතුර ම නැවත කීවේය. පුද්ගලයා පිටව ගියේය.

අවන්හලේ අනෙක් පැත්තේ දොරෙන් නැවතත් ඇතුළු වූ බීමත් පුද්ගලයා බාර් කීපර් වෙත පැමිණ බීර වීදුරුවක් ඉල්ලා සිටියේය.
බාර්කීපර්ට තරහ ගියේය. ඔහු ඉතාමත් ම බීමත්ව සිටින බැවින් අවන්හල අතහැර දමා වාහනයක් ගෙන නිවෙසට යන ලෙසට බාර් කීපර් එම පුද්ගලයාට අවවාද කළේය. ඔහු පිටව ගියේය.

නැවතත්, අවන්හලේ පිටුපස දොරෙන් ඇතුළු වූ එම පුද්ගලයා බාර්කීපර් වෙත පැමිණියේය. ඔහු වචනයක් හෝ කතා කිරීමට පෙර බාර්කීපර්ට යකා නැංගේය. “මම දැන් කලිනුත් කියල තියෙනවා තමුසෙට හොඳටම වෙරි කියලා. තමුසෙට තවත් බියර් දෙන්නේ නැහැ. වහාම මගේ බාර් එකෙන් පිටවෙලා පලයන්” බාර්කීපර් කෝපයෙන් කෑගැසුවේය.

බලවත් අමනාපයට පත් වූ බීමත් පුද්ගලයා ද බාර්කීපර් දෙස බලමින් මෙසේ කෑගැසීය. "තමුසෙ බාර් කීයක වැඩ කරනවාද ඕයි???"

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...