මා උස්සා කැලේ...

Wednesday, July 7, 2010 0 ප්‍රතිචාර
මගීන් නංවා ගැනීම පිණිස නවතා තිබූ බස් රථය වෙත පැමිණි රූපා, රියැදුරු අසුනේ වාඩිවී, සිගරැට්ටුවක් උරමින් සිටි ගැටයා ගෙන් මෙසේ ඇසුවාය.

“මා උස්සා කැලේ’ට යන්ඩ පුළුවන් ද?”

රූපා ගේ කේසාන්තයේ සිට පාදාන්තය දක්වා කෑදර බැල්මක් හෙළූ ගැටයා මෙසේ පිළිතුරු දුන්නේය.

‘කැලේ යන්ඩ ඕනෙ නෑ. අපි රෙස්ට් හවුස් එහෙකට යමු.’

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...