රුධිර සංසරණ පද්ධතිය...

Tuesday, July 13, 2010 5 ප්‍රතිචාර
රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ගැන ළමුන්ට විස්තර කරදුන් ගුරුතුමිය ....

"මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්න අපේ ශරීරයේ රුධිරය ගමන්කරන විදිහ..මම ඔළුවෙන් හිටගත්තොත් මගේ මූණ, ඇස් රතුපාට වෙනවා..... ඒත් මම හිටගෙන ඉන්නකොට රතුපාට වෙන්නේ නෑ. ඇම්ඩට මොකද හිතෙන්නේ ඒ ගැන ?"

ඇම්ඩා - "මට හිතෙන්නේ මිස්ට මොලයක් නැති හින්දා ඇ‍ඟේ තියෙන ඔක්කොම ලේ ඔළු කට්ට ඇතුලට පිරෙන හින්දයි එහෙම වෙන්නේ..."

5 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...