එතකොට අම්මා..?

Sunday, July 25, 2010 1 ප්‍රතිචාර
"මොකද අම්මේ තාත්තගෙ ඔළුවේ කෙස් නැත්තෙ?" කුඩා මංජුල තම මවගෙන් ඇසුවේ කුතුහලයෙනි.

"ඒ, තාත්තා හුඟාක් හිතලා මතලා වැඩකරන, බොහොම බුද්ධිමත් කෙනෙක් හින්දනෙ පුතේ." මව පිළිතුරු දුන්නාය.

"එහෙනං අම්මගෙ ඔළුවෙ හුඟාක් කෙස් තියෙන්නෙ." මංජුල මවගේ හිස වෙතට ඇඟිල්ලක් දිගු කරමින් ඇසුවේය.

"මේ උඹ මගෙන් මුකුත් අහන්නෙ නැතුව ගිහින් පොතක් පතක් බලාගනිං." මව කෝපයෙන් මංජුලට කඩා පැන්නාය

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...