ආදරේට පෝර

Sunday, July 11, 2010 0 ප්‍රතිචාර
"හෙට ඉඳලා අපේ ආදරේ දළුලා වැඩෙයි අනුලා" හවස් යාමයේ මුහුදු වෙරළට වී තම පෙම්වතිය සමඟ පෙම්බස් දොඩමින් සිටි වසන්ත කීවේය.

"ඒ මොකද වසන්ත?" අනුලා ඇසුවේ තරමක විමතියෙනි.

"හෙට ඉඳලා මං පෝර සංස්ථාවේ වැඩට යනවා." වසන්ත කීවේ පී‍්‍රතියෙනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...