ඔව්වට එන්න එපා...

Saturday, July 3, 2010 0 ප්‍රතිචාර
පාරේ ගමන් කරමින් සිටි ප්‍රේමදාස කුඩයක් ඉහළා ගෙන පැද්දෙමින් ලතාවකට ඇවිද යන තරුණිය පසු කරන ගමන් මෙසේ කීය.

"නංගි අද හරි අව්වයි නේද?"
තරුණිය කටකාරියකි. ඈ තරුණයා අපහසු තත්වයට පත් කරන අදහසින් රළු මුහුණක් පෙන්වා මෙසේ කීය.

"මේ... ඔව්වට විතරක් එන්න එපා මාත් එක්ක. තේරුණා ද?"

"නෑ නෑ නංගි වරදවල තේරුම් ගන්න එපා. අනිත් එව්වාවලට පස්සෙ එන්නම්..."කී ප්‍රේමදාස යන්නට ගියේ ය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...