චිත්‍රපටය...

Monday, July 5, 2010 0 ප්‍රතිචාර
එය එක්තරා චිත්‍රපටයක ජවනිකාවක් රූගත කෙරෙන අවස්ථාවකි. එහි ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑ නළුවා තරුණ නිළියන් අමාරුවේ දැමීම පිළිබඳ ප්‍රචලිත අයෙක් විය.

චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රධාන නිළිය සහ නළුවා හට රූගත කිරීමට නියමිත අවස්ථාව පහදා දෙමින් සිටියේ ය.

"දැන් තියෙන්නේ ඔයාව ගඟේ ගහගෙන යන සීන් එකක්. ඔයා ගහගෙන යද්දී මෙයා ගඟට පැනලා ඔයාව බේරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ…"

"ඔව් ඊට පස්සේ මාව මෙයාගෙන් බේරගන්නේ කවුද?" නිළිය වහා ඇසුවා ය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...