මොන දීමක් ද???

Saturday, June 26, 2010 0 ප්‍රතිචාර
පශු වෛද්‍යවරයා එළදෙන හොඳින් පිරික්සා බලා වතුර බේසමෙන් අත සෝදා ගන්නා ගමන් ජේම්ස් ගෙන් මෙසේ ඇසී ය.

"ඈ ජේමිස් උන්නැහේ. මේ එළදෙන කොච්චර විතර කිරි දෙනවද?"

ජේමිස් කරේ තිබූ අමුඩ ලේන්සුව අතට ගනිමින් මෙසේ කීය.

"අනේ දොස්තර මහත්තයො මේ එළදෙන එක බිංදුවක් වත් දෙන්නෙ නැහැ. මට දොවා ගන්ඩයි වෙලා තියෙන්නෙ..."

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...