පරණම පිස්සා...

Wednesday, June 16, 2010 0 ප්‍රතිචාර
තරමක් දුරට සුව වී ඇති රෝගීන් කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන, ඔවුන් වෙත රෝහලේ ඇතැම් සරල ක්‍රියාකාරකම් පැවරීමට අංගොඩ මානසික රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා අදහස් කළේ, එය ඔවුන් ඉක්මනින් සුවපත් කිරීමට ආධාරකයක් කර ගැනීමේ අරමුණිනි.

එවැනි කණ්ඩායමක් තෝරාගත් වෛද්‍යවරයා ඒ කණ්ඩායමට අයත් වූ පැරණිතම රෝගියා දෙස බලා මෙසේ කීය.

"ගුණපාල තමුසෙ තමයි මේ පිස්සන් කොටුවේ වැඩිම කාලයක් හිටපු ලෙඩා."

ගුණපාල වෛද්‍යවරයා දෙස බැලුවේ ඔහුගේ කීම නොපිළිගන්නා බව අඟවමිනි.

"මම වෙන්නෙ කොහොමද? මම එනකොටත් සර් මෙහෙ හිටියනෙ." හේ කීවේය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...