නෑ කමේ අරුත...

Sunday, May 23, 2010 0 ප්‍රතිචාර
මං ඔයා නිසා අම්මා කෙනෙක් වෙන්නයි යන්නේ...තරුණ‍යෙකු වෙත දිව ආ තරුණියක කීවාය.
මහ මග මහ පිරිසක් මැද හටගත් ඒ සිද්ධියෙන් කම්පනයට පත් තරුණයා කෑ ගසමින් "මොකක් කිව්වා...එහෙම වෙන්නේ කොහොමද?...මේක හරි කථාවක්නේ.."

"නෑ...නෑ...කලබල වෙන්න එපා.."තරුණිය යළි නැලැවිල්ලේ කිවාය.
මං කියන්න හැදුවේ මේ ඔයගෙ තාත්ත මාව කසාද බදින්න තීරණය කරල කියලයි....

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...