කිව්වේ ඇත්තද?

රෙදි පිළි ප්‍රදර්ශනාගාරයේ වෙළෙඳ සේවකයකු, පාරිභෝගික කාන්තාවක හා උස් හඬින් කතා කරනු දුටු එහි කළමනාකරු එම වෙළෙඳ සේවකයා තමා වෙත කැඳවා දීර්ඝ අනුශ...

තෝරා බේරා ගන්නා ක්‍රමය

අනුලා සති අන්තයේ පොළට ගියේ කෑමබීම සඳහා අවශ්‍ය බඩුමුට්ටු මිලදී ගන්නා අදහසිනි. එහි එක් වෙළෙන්දකු හතු ගෝනියක් විකිණීමට තබා තිබෙනු දුටු ඇය එතැනට...

පවුල දැනගත්තොත්..

"කරූ මගෙයි ඔයාගෙයි මේ සම්බන්ධය දැනගත්තාම ඔයාගෙ පවුලෙ අය විරුද්ධ වෙයිද බබෝ.." නිලන්ති තොෙඳාල් බසින් කරුණාරත්න ගෙන් ඇසුවේ ඔහුගේ ත්‍ර...

මවගේ පරම්පරාව

"තාත්තෙ අපි පැවතෙන්නෙ වඳුරාගෙන්ය කියල අද අපේ ටීචර් විද්‍යා පාඩමේදී අපිට කිව්වා. ඒක ඇත්තද තාත්තෙ?" නිහාල් ගෙ කුඩා පුතු නිහාල් නිවෙස...

ගෞරවය කාටද?

මහාචාර්යවරයාගේ තරුණ බිරිඳට දරුවකු ලැබුණේත් ඔහුගේ අලුත්ම පර්යේෂණ කෘතිය එළිදැක්වුණේත් එකම සතියේය. තම සමීප ගෝලයකු ගේ ද සහායෙන් සාර්ථකව නිම කළ...