සිංහ ඔළුව

අවන්හලකට ගොඩ වූ පුද්ගලයෙක් බාර් කවුන්ටරයට ඉහළින් එල්ලා තිබූ, පුරවන ලද සිංහ ඔළුව අගය කරන්නට විය. "ෂා.... කොතරම් විශිෂ්ඨ දෙයක් ද?"...

ආදර රස

කෙල්ල – විවාහයෙන් පසුවත් ඔයා මට ආදරේ කරනවාද? කොල්ලා - එය රඳා පවතින්නේ ඔයාගේ ස්වාමිපුරුෂයා මතයි. ඔහු මට ඉඩ දුන්නොත්.

හුඹහ ළඟ බහිනවා

ප්‍රයිවට් බස් ආවට පස්සේ බස් ධාවනය මෙලෝ රහක් නෑ. බස් එක හැම තැනම නතර කරනවා. හැබැයි හෝල්ට් එකේ හැර පාර අයිනේ කවුරු හරි හිටියොත් බස් එක බ්රේක් ...

සූර සන්නිවේදකයෝ

ලොව වේගවත්ම සන්නිවේදන ක්‍රම ත්‍රිත්වයකි. 1. Tele – phone (දුරකථනය) 2. Tele – vision (රූපවාහිනිය) 3. Tell – a – woman (කාන්තාවකට කියන්න) ...